Vingespenn

15-19 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kanariøyene, Madeira, mot øst til det nordvestlige Kina.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Sør-Trøndelag. Bare i lavlandet.

Unge stadier

Larven lever i blomster og frukter av en mengde ulike planter.

Flyvetid

Ultimo april - primo juni og medio juli - august i to generasjoner.

Økologi

På ulike biotoper, både i skog og i åpent terreng.