Vingespenn

18-21 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kasakhstan.

Utbredelse i Norge

Meget sjelden langs kysten fra Oslofjorden til Grimstad i Aust-Agder. Funnet én gang inne i landet: Gjøvik i Oppland 2006.

Unge stadier

Larven lever på strandrødtopp, av og til andre rødtopparter (Odontites) og øyentrøst (Euphrasia).

Flyvetid

Ultimo juli - medio august.

Økologi

På strandenger.