Vingespenn

16-19 mm.

Totalutbredelse

Europa, Algerie, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Inntil for få år siden var arten bare kjent i noen få eksemplarer fra Oslofjord-området. Nå er arten temmelig vanlig i dette området, og har bredt seg langs kysten til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever i blomster og frukter av en mengde ulike urter.

Flyvetid

Ultimo mai - juni og medio juli - medio august i to generasjoner.

Økologi

I åpen skog, på enger og i hager.