Vingespenn

25-28 mm.

Totalutbredelse

Sør- og Mellom-Europa. I Danmark er arten vanlig mange steder i Jylland, også i Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men kan muligens dukke opp på Sørlandskysten.

Unge stadier

Larven lever på ginst (Genista) og gyvel.

Flyvetid

Medio juni - primo juli.

Økologi

På lynghei og ”heder”.