Vingespenn

23-28 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, Syria, Iran, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, men først og fremst planter i korsblomstfamilien.

Flyvetid

Mai - juni og ultimo juli - september i to generasjoner. Fra Trøndelag og nordover én generasjon i juni - juli.

Økologi

I de aller fleste biotoptyper, også i fjellet.