Vingespenn

24-28 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, og mot øst til Sakhalin og Kamtsjatka i Sibir.

Utbredelse i Norge

Meget sjelden på indre deler av Østlandet der den er påvist på tre lokaliteter i Oppland. Dessuten funnet i Lierne i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på hvitveis og maure (Galium).

Flyvetid

August - medio september.

Økologi

På enger og skoglysninger.