Klassifisering
  • dyreriket Animalia Rike

  • Vitenskapelig navn
  • Animalia
  • Bokmål
   • dyreriket
  • Nynorsk
   • dyreriket

 • Gå til navnetreet
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 30,346
Limniske 2,990
Terrestriske 21,010
Marine 6,346
Antatt antall uoppdagede arter 10,658
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder