Vingespenn

16-18 mm.

Kjennetegn

Skilles fra epleblomstmåler ved at ytre mellomlinje ikke er vinklet nær framkanten.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til Amur.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden, funnet spredt til Troms.

Unge stadier

Larven lever i blomsterknopper og blomster av slåpetorn og hegg.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I skogbryn og på krattbevokste steder.