Vingespenn

20-23 mm.

Kjennetegn

Kjennes fra liten kongledvergmåler ved at den har kortere palper.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Brønnøy på Helgeland. På Vestlandet kun kjent i noen få funn fra Rogaland og Hordaland.

Unge stadier

Larven lever i kongler av gran og furu.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I og ved barskog.