Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til det østligste Sibir. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Finnmark, imidlertid er den sjelden eller mangler helt i kystområdene på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på geitrams, mjølke (Epilobium) og springfrø.

Flyvetid

Medio mai - august. I Nord-Norge medio juni - juli.

Økologi

I åpen skog og skoglysninger. Den går opp i bjørkebeltet.