Vingespenn

31-37 mm.

Totalutbredelse

Vestlige og sentrale deler av Europa, samt sørlige deler av Norden.

Utbredelse i Norge

Meget sjelden fra Oslofjorden til kysten av Vest-Agder. Funnet én gang i Hordaland på Osterøy. Det er flest funn fra Vest-Agder. En del av de norske funnene skyldes sannsynligvis tilflyvere.

Unge stadier

Larven lever på gyvel.

Flyvetid

Ultimo september - ultimo oktober.

Økologi

På tørre, sandete steder der det vokser gyvel.