Vingespenn

23-27 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Nord-Afrika, Kaukasus, og mot øst til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

På enger, i skogbryn og i ulike åpne biotoper med kratt.