Vingespenn

16-20 mm.

Totalutbredelse

Europa, men i sør bare i fjellområder, Kaukasus, og mot øst til vestlige og sørlige deler av Sibir.

Utbredelse i Norge

Relativt uvanlig på Sørlandet og Østlandet. Dessuten i Suldal i Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på blomster av ulike skjermplanter.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

På skoglysninger og i åpen skog.