Vingespenn

19-24 mm.

Kjennetegn

Arten kjennes bl.a. på den avlange svarte diskflekken.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Altaj-fjellene i Sibir og Mongolia. Dessuten i Atlasfjellene i Marokko.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet flyr arten langs Jærstrendene i Rogaland og langs fjordene. Dessuten funnet i Frosta i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på gjeldkarve.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På ganske tørre enger og bakker samt sandstrender.