Vingespenn

20-23 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende til Helgeland.

Unge stadier

Larven lever på bukkeblad, myrmaure, og andre urter.

Flyvetid

Juni - august. Lengst sør i to generasjoner.

Økologi

På våte enger, myrer, og i fuktig, åpen skog.