Vingespenn

28–32 mm.

Kjennetegn

Vingenes grunnfarge er brunsvart, men vingene er dekket av mange lyse hår som gir et grått skjær. Begge vingepar har markerte hvite flekker. Arten skilles lett fra polarsmyger og alvesmyger på de hvite flekkene på bakvingen. Den deler dette trekket med bakkesmyger, men sistnevnte er mindre, mørkere og flyr ikke på torvmyrer.

Totalutbredelse

Nordlige og midtre deler av Skandinavia, arktiske deler av Russland og Altaj- og Sajan-fjellene i Sibir, samt det nordlige Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Arten har en utpreget østlig utbredelse i Norge. Den finnes på myrer i lavlandet på Østlandet og går opp i fjellet. Bare på Hardangervidda er den funnet vest for vannskillet. Den er vidt utbredt i indre deler av Trøndelagsfylkene, men er ikke påvist i Nordland. Den kommer igjen i indre Troms og er utbredt i Finnmark bortsett fra i de vestligste kystområdene.

Unge stadier

Larven lever på molte.

Flyvetid

Juni - juli. I lavlandet sørpå finner man arten kun i juni.

Økologi

På torvmyrer med molte både i lavlandet og i fjellet.