Vingespenn

20-22 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Sajan-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven er polyfag på urter.

Flyvetid

Ultimo mai - august i to generasjoner. Annen generasjon er fåtallig. I nord én generasjon i ultimo juni - juli.

Økologi

I skoglysninger og skogkanter, også i bjørkebeltet.