Vingespenn

18-23 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika og Midtøsten, mot øst til Amur i det østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og på Østlandet nord til Ringebu i Oppland. På Vestlandet i Rogaland, Hardanger og indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på mange ulike urter.

Flyvetid

Juni - august i to overlappende generasjoner.

Økologi

På åpne blomsterrike steder.