Vingespenn

22-30 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, dvs. Fennoskandia, Baltikum, Kola og det nordlige Russland til Ural.

Utbredelse i Norge

Utbredt over hele landet bortsett fra lavlandet rundt Oslofjorden og på Sørlandet. Bare i Nord-Norge er den funnet i kyststrøk.

Unge stadier

Larven lever på slirekne (Polygonum).

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

I skog, først og fremst granskog og fjellbjørkeskog.