Vingespenn

20–23 mm.

Kjennetegn

Framvingens gulbrune bestøving er typisk for arten og skiller den fra andre arter med lignende tegningsmønster.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Sentral-Asia og Jakutia i Sibir.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet i Kristiansand i 2000. I årene 2004-2006 påvist på flere lokaliteter i Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Østfold og Oppland. Arten er kjent for å etablere temporære populasjoner ved nordgrensen av utbredelsesområdet, og tiden vil vise om den greier å få fotfeste her i landet.

Unge stadier

Larven lever på blomster og frø av ryllik.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

På tørre og solrike enger, strender og veikanter.