Vingespenn

27-32 mm.

Utbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan, Sakhalin og Kurilene; Nord-Amerika. I Norge temmelig vanlig over hele landet, bortsett fra kysten av Oslofjorden og Sørlandet der den er sjelden.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan, Sakhalin og Kurilene. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig over hele landet, bortsett fra kysten av Oslofjorden og Sørlandet, der den er sjelden.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula), blokkebær og pors.

Larve

På bjørk (Betula), blokkebær (Vaccinium uliginosum) og pors (Myrica gale).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I fuktig skog og myrkanter.