Vingespenn

17–20 mm.

Kjennetegn

Arten er karakteristisk på grunn av de blekt okerfargede framvingene.

Totalutbredelse

Mellom-Europa og sørlige deler av Nord-Europa.

Utbredelse i Norge

Meget lokal på Sørlandet og på Østlandet nord til Mjøstraktene.

Unge stadier

Larven lever i bærene av trollbær der den spiser frøene.

Flyvetid

Ultimo juni - primo juli.

Økologi

I skog på næringsrik jord der det vokser trollbær.