Vingespenn

22-29 mm.

Totalutbredelse

Grønland, det nordlige Nord-Amerika, fra Kamtsjatka gjennom Sibir til Nord-Europa.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende i Finnmark og indre Troms.

Unge stadier

Larven lever på blåbær, muligens også andre lave planter.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

På steinete steder i fjellet over tregrensen.