Vingespenn

Hann 20-23 mm., hunn 17-19 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst gjennom Mongolia til Kina og Amur.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende langs kysten fra midtre Oslofjord til Jæren. I tillegg er den funnet én gang ved Randsfjorden i søndre Oppland.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium) og timian (Thymus).

Flyvetid

Juni - medio august i to generasjoner.

Økologi

På tørrenger nær kysten.