Vingespenn

17-20 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Sør-Amerika, Afrika og Asia. I Europa fastboende i Middelhavsområdet. Arten trekker av og til mot nord.

Utbredelse i Norge

Sjelden immigrant. I 1983-2005 er det funnet 12-15 eksemplarer på Sørlandet og det sørlige Østlandet.

Unge stadier

Larven er polyfag på urter.

Flyvetid

I Middelhavsområdet har arten tre generasjoner i mars - november. De fleste individer i Nord-Europa er funnet i september - oktober.

Økologi

Ingen spesiell biotop hos oss.