Vingespenn

17-20 mm.

Kjennetegn

Skilles fra slåpetornblomstmåler ved at ytre mellomlinje er vinklet nær framkanten.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever i blomsterknopper av eple (Malus), pære, slåpetorn, hegg og hagtorn (Crataegus).

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I skogbryn og i hager.