Vingespenn

14-17 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på indre deler av Sørlandet og på Østlandet. Også utbredt i Trøndelag og den sørlige delen av Nordland. Mangler langs Sørlandskysten og på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på gran.

Flyvetid

Medio mai - juni.

Økologi

I granskog.