Vingespenn

17-20 mm.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra områdene lengst i sør. Mot øst til det sentrale Sibir. Arten finnes også på Island og Færøyene.

Utbredelse i Norge

Vanlig på egnede biotoper Sør for Dovre. I tillegg foreligger det enkeltfunn fra Trøndelag og den sørlige delen av Nordland.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng.

Flyvetid

Juni - primo august.

Økologi

På furumoer, lyngheier, myr, berg, og andre næringsfattige steder der det vokser røsslyng.