Vingespenn

21-24 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Kaukasus, Lilleasia, mot øst til Bajkal-sjøen i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på blomst og frø av smelle (Silene).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På enger og bakker, opp til bjørkebeltet i fjellet.