Vingespenn

21-23 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Kun funnet i Kvam og Osterøy i Hordaland.

Unge stadier

Larven lever på trollbær og storveronika. Sistnevnte er lite aktuell på de norske lokalitetene.

Flyvetid

Ultimo mai - primo juni.

Økologi

I løvskog og på gjenvoksende enger.