Vingespenn

26-33 mm.

Kjennetegn

Svært variabel. Flyr senere enn de andre to Hydriomena-artene.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Kina, Korea og Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Alta i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på selje og vier (Salix) og blåbær.

Flyvetid

Medio juli - medio september.

Økologi

På alle biotoper der det er busker av vier eller selje (Salix).