Vingespenn

25-28 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Sakhalin og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i lavlandet i Sør-Norge nord til Sunnmøre. På Vestlandet kun i indre fjordstrøk.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I skogbryn og åpen skog, også i hager.