Vingespenn

28-30 mm.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra de nordligste og sørligste delene. Vidt utbredt i Danmark og i Sverige opp til Bohuslän.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men kan forventes å dukke opp.

Unge stadier

Larven lever på ulike planter i nellikfamilien, særlig stjerneblomarter (Stellaria).

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I skog og kratt.