Vingespenn

28-34 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet. Dessuten påvist i indre Sogn og i Nord-Trøndelag..

Unge stadier

Larven lever på melde (Chenopodium og Atriplex).

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

Ved åkerkanter, skrotemark, strandenger og andre åpne steder der vertsplantene vokser.