Vingespenn

32-35 mm.

Kjennetegn

Framvingen er brun med grå bestøving. En lys flekk midt på vingen danner nesten et tverrbånd. Der er ytterligere en lys flekk på framkanten lenger ut på vingen. Bølgelinjen er tannet. Bakvingen er oransje med brune tegninger. Antennene er trådformete, bredere hos hannen enn hos hunnen. Arten kan forveksles med ospevårmåler, men hos denne er de hvite flekkene på framvingen normalt mindre, den grå bestøvningen er normalt tydeligere, særlig hos hunnen, og midtpletten på bakvingen er normalt mindre. Hannene kan skilles sikkert ved at kun ospevårmåler har kamtannete antenner. Hunnene kan skilles ved at ospevårmåler innenfor midten av framvingen har et bredt svartaktig tverrbånd omgitt av kraftig gråpudrete felter.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, og mot øst til Sakhalin og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever i mai-juli på bjørk (Betula). Puppen overvintrer.

Flyvetid

Ultimo mars - mai.

Økologi

Kan finnes overalt der det står bjørketrær. En av de tidligste sommerfuglene om våren, som begynner flygningen før sneen har gått. Sommerfuglen er på vingene utelukkende i solskinn, og holder for det meste til oppe i trærne.