Vingespenn

16-20 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet. Ellers funnet noen få steder på Vestlandet og i Trøndelag nord til Snåsa.

Unge stadier

Larven lever på gran.

Flyvetid

Mai - medio juni.

Økologi

I og ved granskog.