Vingespenn

24-34 mm.

Totalutbredelse

Europa.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Trondheim, men på Østlandet mangler den nord for Oslo.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Ultimo september - oktober.

Økologi

I skog og kratt.