Vingespenn

27-31 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kasakhstan, og mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til Ringebu i Oppland. På Vestlandet kun i Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på rose (Rosa).

Flyvetid

April - mai.

Økologi

Langs skogbryn, på krattbevokste steder og i hager.