Vingespenn

17-20 mm.

Kjennetegn

Variabel.

Totalutbredelse

Europa, inkludert Island, Kaukasus, mot øst til Transbajkal i Sibir. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet. Dette er sannsynligvis vår vanligste dvergmålerart. Den går også opp i bjørkebeltet i fjellet.

Unge stadier

Larven lever på ulike lave planter.

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli.

Økologi

Overalt bortsett fra tett skog.