Vingespenn

19-26 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og fjellområder i Mellom-Europa, Kaukasus og gjennom Russland og Sibir til Sakhalin og Kamtsjatka. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet bortsett fra kyststripa lengst i sør.

Unge stadier

Larven er polyfag på urter.

Flyvetid

Ultimo juni - august.

Økologi

Enger og bakker, skoglysninger og fjellheder med blomster.