Vingespenn

21-24 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra svart mauremåler ved at de svarte feltene i frynsene midt på framvingen er tydelig atskilt. På bakkroppsoversiden danner den svarte fargen parvise flekker på hvert ledd.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Kamtsjatka og Amur.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Bodø, men mangler i kyststrøk på Vestlandet, og den er svært sjelden ved Oslofjorden og på Sørlandskysten.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium).

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

På enger og skoglysninger.