Vingespenn

27-31 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, øst til Altaj i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium).

Flyvetid

Ultimo april - primo juni lengst i sør. Fra Mjøstraktene og nordover i ultimo mai - medio juli.

Økologi

På skoglysninger og i skogkanter. Den går opp i bjørkebeltet.