Vingespenn

17–20 mm.

Kjennetegn

Vinkeldvergmåler skilles fra lignende arter, spesielt engdvergmåler, på de tilspissede framvingene, og på at ytre mellomlinje er skarpt vinklet nær framkanten.

Totalutbredelse

Europa, Marokko, Lilleasia, Kaukasus, Libanon, Iran, Mongolia, mot øst til Amur-området og Korea.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Nord-Trøndelag. Funnet én gang i Tysfjord i Nordland og én gang i Pasvik i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på en mengde – fortrinnsvis lave – planter.

Flyvetid

Medio mai - juni ( - medio juli).

Økologi

I de fleste biotoptyper, også i fjellet.