Vingespenn

17-20 mm.

Kjennetegn

Kan forveksles med engdvergmåler, men kan kjennes på at ytterkantene av begge vingepar er tydelig formørket.

Totalutbredelse

Mellom-Europa og sørlige deler av Nord-Europa, østover til Ural.

Utbredelse i Norge

Sjelden langs Sørlandskysten og ved Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever på gullris.

Flyvetid

Juni - primo juli.

Økologi

På skoglysninger og enger.