Vingespenn

18–24 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til Sakhalin og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Finnmark.

Unge stadier

Larven lever i blomstene av ulike lave planter.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På åpne udyrkede steder, også i åpen skog.