Vingespenn

27-31 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Kina, Korea og Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Nordland. I Troms og Finnmark er den sjelden.

Unge stadier

Larven lever på or (Alnus).

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli.

Økologi

På fuktige steder der det vokser or.