Vingespenn

27-31 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, inklusive De Britiske Øyer og Island, fjellområder i Mellom-Europa, samt Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende fra Hordaland til Vest-Finnmark. Mangler på Sørlandet og i lavlandet på Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på gulsildre.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

På fuktige bergvegger opp til bjørkebeltet.