Vingespenn

19–22 mm.

Kjennetegn

En vanskelig art å bestemme. Den tydelige og avrundete diskflekken samt fraværet av tydelige framkantpletter skiller den fra brun dvergmåler, blek dvergmåler og humledvergmåler.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Mongolia og det sørlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i Sør-Norge sør for Dovre.

Unge stadier

Larven lever på blomster og frøkapsler av ulike klokke-arter (Campanula).

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I åpen skog, på lysninger og enger.