Vingespenn

19-20 mm.

Totalutbredelse

Sentrale og sørlige deler av Europa samt de sørligste delene av Nord-Europa. Forekommer i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på eple (Malus), av og til funnet på hagtorn (Crataegus) og slåpetorn.

Flyvetid

Medio mai - juni.

Økologi

I hager og ved kratt.