Vingespenn

24-29 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet nord til Solør.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium).

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På fuktige enger og strender.